ƏZİZ OXUCULAR

İman Mədəni Maarif Müəssisəsinin təşkil etdiyi “Din təlimi” proqramı imtahan qaydaları.

Onu da qeyd edək ki, “Din təlimi” proqramının təlim zamanı məhdud deyil.

“ İMAN ” Mədəni, Maarif Müəssisəsi 2013 Gürcüstan