Rəsuli-Əkrəm (s):       “Elm ardınca getmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Agah olun, Allah elm ardınca olanları sevir”.                  “Dünya və axirət xeyri elmlə, şərri isə cahilliklədir”.                  “İnsanlar iki dəstədir: -alim və elm öyrənən. Bunlardan başqasında xeyir yoxdur.                 
şifrəni unutmusan?
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
Hz.İmam Mehdinin (ə) həyatı
Hz. İmam Cavadın (ə) həyatı
Hz. İmam Hüseynin (ə) həyatı
Hz. İmam Həsənin (ə) həyatı
Hz.Fatimənin (ə) həyatı
Hz. İmam Əlinin (ə) həyatı
Hz.Məhəmməd Peyğəmbərin (s) həyatı
DERS 8
DERS 7
DERS 6
DERS 5
DERS 4
DERS 3
DERS 2
DERS 1